Blank   Blank
             
  TamTam Sogetsu Amakusa Kazuki Charlotte  
  Nakoruru Genguro Zankuro Haomaru Rimururu  
  Gaira Ukyo ? Galford Shizumaru  
  Kyoshiro Hanzo Return Jubei Basara